Kostel

Zbyslavský kostel je nedílnou součástí panoramatu celého Čáslavského mikroregionu. Pomozme společně kulturní památce, která utváří prostředí našeho domova.

2008

Ministerstvo vnitra registruje OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, které si dává za cíl zlepšovat stav chátrajícího objektu.

Věděli jste že …

  • Kostel je ve Zbyslavi déle než Karlův most v Praze
  • Je pouze o 4 roky mladší než Karlova univerzita
  • Je zhruba stejně starý jako město Liberec
  • Je o 5 let starší než než Karlštejn
  • Zbyslav měla kostel dříve než dynastie Ming čínský trůn